Welkom op de agendawebsite van Dr. Jan Achten, Dr. Ingrid Boonen en Dr. Marianne Achten

 

                                                                   NIEUW


VANAF 5 SEPTEMBER ZAL ONZE DOCHTER Dr. MARIANNE ACHTEN ALS HUISARTS ONS TEAM VERSTERKEN

VANAF 5 SEPTEMBER ZIJN ER ENKEL NOG RAADPLEGINGEN NA AFSPRAAK(DUS GEEN VRIJE RAADPLEGINGEN MEER)

 

Raadplegingen op afspraak

Om te vermijden dat u te lang moet wachten tijdens de vrije raadplegingen hebben we besloten om enkel op afspraak te werken.
Afspraken kunnen gemaakt worden:

  • ofwel via deze website
  • ofwel telefonisch: 011 68 31 42

Uw huisarts staat ook in voor dringende gevallen, daarom kan het gebeuren dat u even moet wachten ondanks uw afspraak.

Uiteraard kan u niet voorzien wanneer u ziek wordt. Bij acute problemen zullen wij u steeds zo snel mogelijk verder helpen. Uw medisch dossier kan uiteraard geraadpleegd worden door alle artsen van de praktijk. Indien de arts van uw keuze niet beschikbaar is of geen uren meer vrij heeft, zal de andere arts u graag verder helpen.

Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering, is het belangrijk dat u het volgende weet:

  1. Indien u een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit ook duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren, hetzij telefonisch, hetzij via de website.
  2. Voor het invullen van allerhande attesten maakt u best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier.
  3. Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is, en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.
  4. Probeer steeds op tijd te komen, zoniet laat u andere mensen langer wachten. Indien u niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan telefonisch te annuleren. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.